вівторок, 6 квітня 2021 р.

07.04.2021 р.

     

Онлайн -уроки розпочинаємо о 9 год

1. ЯДС МОВ (мовно- літературна галузь)+ українська мова

Тема: Вивчення теми і головної думки простого медіатексту. Запис елементарних повідомлень. 

Завдання: 

1. Перегляньте відео, напишіть диктант. 

2. А зараз попрацюємо з текстом. 

— Що називається текстом? (Зв’язна за змістом розповідь)

— Які ознаки тексту ви знаєте? (Текст має тему, основну думку, до нього можна дібрати заголовок.)

— Що є темою, основною думкою тексту?

— З яких частин складається текст? (Зачин, основна частина, кінцівка)

Текст- це група речень, об’єднаних між собою темою, які виражають головну думку.

Тема тексту- це його зміст, те, про що (або про кого) в ньому йдеться .

Головна думка тексту - те, заради чого його було створено ( чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає, що автор хотів до нас донести). 

Прочитайте текст. 

Робота над текстом.

— Чи утворює прочитаний вами уривок текст? Обґрунтуйте свою думку.

— Який заголовок можна придумати до тексту? Доберіть самостійно заголовок.

Зачитайте  зачин і кінцівку тексту.

— Прочитайте основну частину тексту.

— Які слова допомогли автору уникнути повторів у тексті?

- Дайте відповідь на питання до тексту.

- Діти, то яка тема тексту?

- Яка головна думка?

3.  Погляньте на картку. Потрібно замінити малюнки словами і вставити  на місці пропусків. 

Уважно прочитайте уривок, подумайте, це текст, чи окремі речення? Поясніть свою думку. Запишіть утворений текст.

2. Математика
Тема:  
Лічба до 100 в прямому і зворотному порядку. Порівняння чисел в межах 100. Складання нерівностей.  Вимірювання довжини предметів. Довжина. Метр.  Гроші. Операції з грошима. 

Завдання:

1. Усно порахуй від 1 до 20

від 20 до 1

від 43 до 57

від 74 до 63

від 89 до 100

від 100 до 91

2. Розмісти числа в порядку зростання.


3. Порівняй числа. Склади нерівності з цими числами.  
4. Підручник с. 193-195. 
№1 -усно, № 2 - усно, № 3 Прочитай, вивчи (усно), № 4 - усно, № 5 - письмово, 
№ 6  - письмово. 
5. Попрацюємо з відео. 

3. Фізична культура. 
Виконайте зарядку.


4. Англійська мова

 07.04; 09.04

Watch the video

ПОВТОРИТИ:

букви, звуки, цифри, кольори! 

Читати Немає коментарів:

Дописати коментар